12,00€
     
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
9,82.-
+ 21% IVA
 
N O U S    M O D E L S
 
16Gb       P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó 

         
P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó 
 5,50€
 8,50€
   
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
4,55.-
+ 21% IVA
7,02.-
+ 21% IVA
   
16Gb
32Gb
N O V E T A T
 
OFERTES

16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb


16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb

 

16Gb / 32Gb


 

16Gb / 32Gb


16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb

16Gb / 32Gb
 
P E N   D R I V E   16, 32, 64, 128, 256  GB

Codi Web: PEN DRIVE 16 GB
Codi Web: PEN DRIVE 32 GB
Codi Web: PEN DRIVE 64 GB
Codi Web: PEN DRIVE 128 GB
Codi Web: PEN DRIVE 256 GB
característiques tècniques
 5,50€
 8,50€
 15,50€
 
4,55.-
+ 21% IVA
7,02.-
+ 21% IVA
12,81.-
+ 21% IVA
 
16Gb
32Gb
64Gb
 
       
       
24,50€
      62,50€
   
20,25.-
+ 21% IVA
51,65.-
+ 21% IVA
   
128Gb
256Gb
 
   
 
P E N   D R I V E   32Gb

Codi Web: PACK 3 PENDRIVE
15,00€
12,40.-
+ 21% IVA
 
32Gb
PACK de 3 UNITATS
   
 
 
PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
Pàgina web: www.paciencia.cat                                            Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat