PC-001
PC-002
CURSOS 2020
A l'AULA de FORMACIÓ
del carrer Vallespir 120 - Barcelona (Sants)

CURS DE CREACIÓ DE VIDEOS PER PODER-LOS
ENVIAR PER A WHATSAPP

El curs complert consta de:
20 hores (repartides amb 20 sessions d'1 hora)
S'aconsella: 1 hora setmanal i el curs individual.

Pero també existeix la possiblitat de realitzar el curs amb un grup de màxim 4 persones (buscades pel mateix alumne).

O bé, demanar sessions d''1 hora per tal de resoldre dubtes puntuals.

SEMPRE amb cita previa.
Escull el teu dia setmanal:
DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES
          Matí:    
8:30 h a les 9:30 h
                         9:30 h a les 10:30 h

                  Migdia:    13:00 h a les 14:00 h
                                     14:00 h a les 15:00 h
                                 Tarda:    15:00 h a les 16:00 h
                                                 16:00 h a les 17:00 h
                                              Nit:    20:00 h a les 21:00 h

MATRICULA GRATUÏTA
Preu del CURS: (4 sessions d'1 h setmanal)
es pot pagar amb abonament o sense abonament

Amb abonament:    72 euros, individuals
                                      56 euros cada persona, en grup de 2 persones
                                      56 euros cada persona, en grup de 3 persones
                                      50 euros cada persona, en grup de 4 persones

Sense abonament:  20 euros per hora, individuals
Preu de consultes:  20 euros per hora, individuals

TEMARI CURS - 20 hores (com a mínim, segons video realitzat)
TRACTAMENT DE IMATGES
Saber fer una recerca de fotografies i/o imatges en moviment.
Ja sigui des d'Internet, mòbil, càmara o algun altre dispositiu que contingui imatges.
Retocar fotografies, dibuixar i dissenyar amb el iniciant des de nivell bàsic fins assolir un nivell avançat amb els programes Gimp i/o Photoshop.

TRACTAMENT DE MÚSICA
Saber fer una recerca de música.
Ja sigui des d'Internet, mòbil o algun altre dispositiu que contingui audio.
Saber tractar i retallar la música.

CREACIÓ I DISSENY DEL VIDEO
Muntatge i creació de tot el video amb les imatges, músiques i animacions.

Preparades amb anterioritat.

CONVERSIÓ DEL VIDEO
Aprendre a convertir el video per a poder ser enviat i vist des dels mòbils.

RECEPCIÓ I ENVIAMENT PER EL MÒBIL
Saber enviar i rebre el video per el mòbil.
Saber-lo enviar des del mòbil per a Whatsapp.