PC-001 PC-002

  HARDWARE (maquinari)                                                 SOFTWARE (programari)                                                   

                  Reparem ORDINADORS                                                                  TRACTAMENT DE DADES
                               placa base                                                       - Instal·lació de sistemes operatius i programes.
                               processador                                                    - Detecció i eliminació de virus, programes espia i "troyanos"
                               targeta gràfica                                                - Optimització del rendiment de la màquina
                               memòria ram                                                  - Actualització de programes
                               disc dur
                               gravadora                                                                            CÒPIES DE SEGURETAT

                               font d'alimentació
                                         - Recuperació de dades (còpies de seguretat)
                                                                                                        - Traspàs d'informació d'un ordinador "vell" a un de "nou"

                  Reparem PORTÀTILS (de totes les marques)                                 CONNEXIÓ A INTERNET
                               pantalla                                                           - Configuració a Internet ADSL i Wi-Fi
                               teclat                                                               - Configuració i/o alta de correu electrònic
                               memòria ram                                                  - Alta a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.)
                               disc dur
                               carregador (original o compatible)
                               bateria (original o compatible)

          PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
          Pàgina web: www.paciencia.cat                                                   Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat
encia.cat