15,00€
     
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
12,40.-
+ 21% IVA
 
N O U S    M O D E L S
 
16GB       P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó 

         
32GB       P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó 
8,50€
     
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
7,02.-
+ 21% IVA
 
N O V E T A T
 


 

 

 
P E N   D R I V E   16, 32, 64, 128, 256  GB

Codi Web: PEN DRIVE 16 GB
Codi Web: PEN DRIVE 32 GB
Codi Web: PEN DRIVE 64 GB
Codi Web: PEN DRIVE 128 GB
Codi Web: PEN DRIVE 256 GB
característiques tècniques
 8,50€
 15,50€
24,50€
 
7,02.-
+ 21% IVA
12,81.-
+ 21% IVA
20,25.-
+ 21% IVA
 
16 Gb
32 Gb
64 Gb
 
       
       
       47,50€
      75,50€
   
39,26.-
+ 21% IVA
62,40.-
+ 21% IVA
   
128 Gb
256 Gb
   
   
 
 
PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
Pàgina web: www.paciencia.cat                                            Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat
PC-001 PC-002