PC-001
10,00€
         
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
8,26.-
+ 21% IVA
 
8GB       P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó    
                                   

                                                             
 
15,00€
         
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA
12,40.-
+ 21% IVA
 
16GB       P E N D R I V E     D E     C O L · L E C C I Ó    

                                   

                                        

                                   

                                        

 
           
Cànon digital inclòs
0,24€ + 21% IVA

        5,50  
        8,50€
      15,50€
4,55.-
+ 21% IVA
7,02.-
+ 21% IVA
12,81.-
+ 21% IVA
8 Gb
16 Gb
32 Gb
      24,50€  
      47,50€
 
20,25.-
+ 21% IVA
39,26.-
+ 21% IVA
 
64 Gb
128 Gb
 
Codi Web: PEN DRIVE 8 GB
Codi Web: PEN DRIVE 16 GB
Codi Web: PEN DRIVE 32 GB
Codi Web: PEN DRIVE 64 GB
Codi Web: PEN DRIVE 128 GB
característiques tècniques
 
          PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
          Pàgina web: www.paciencia.cat                                                   Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat
PC-002