PROGRAMES GESTIÓ / EMPRESA / TPV
Classic Ges 6
Genèric
demo gratis
Classic Ges 6
Comerç - TPV
Classic Ges 6
Hosteleria
Classic Ges 6
Fabricació,
Autònoms i
Professionals

Classic Ges 6

demo gratis

79,90
66,03
+ 21% IVA
79,90
66,03
+ 21% IVA
79,90
66,03
+ 21% IVA
79,90
66,03
+ 21% IVA
79,90
66,03
+ 21% IVA
OPCIONAL AMB TOTS ELSPROGRAMES:      Qüota de manteniment       59,00  / a l'any          
48,76€                                 
+ 21% IVA                               

PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
Pàgina web: www.paciencia.cat                                                   Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat

reu electrònic: paciencia@paciencia.cat