PC-001
      17,00€
      21,00€
14,05.-
+ 21% IVA
 
17,36.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: HP 21 - negre

 Codi Web: HP 22 - tricolor

 
      28,00€
      30,00€
23,14.-
+ 21% IVA
 
24,79.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 21XL - negre

 Codi Web: HP 22XL - tricolor

 
      23,00€
      24,00€
19,01.-
+ 21% IVA
 
19,83.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 27 - negre

 Codi Web: HP 28 - tricolor

 
      15,00€
      17,00€
12,40.-
+ 21% IVA
 
14,05.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 300 - negre

 Codi Web: HP 300 - tricolor

 
      29,00€
      33,00€
23,97.-
+ 21% IVA
 
27,27.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 300XL - negre

 Codi Web: HP 300XL - tricolor

 
      13,00€
      15,00€
10,74.-
+ 21% IVA
 
12,40.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 301 - negre

 Codi Web: HP 301 - tricolor

 
      24,00€
      24,00€
19,83.-
+ 21% IVA
 
19,83.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 301XL - negre

 Codi Web: HP 301XL - tricolor

 
      13,00€
      15,00€
10,74.-
+ 21% IVA
 
12,40.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 302 - negre

 Codi Web: HP 302 - tricolor

 
      24,00€
      24,00€
19,83.-
+ 21% IVA
 
19,83.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 302XL - negre

 Codi Web: HP 302XL - tricolor

 
      17,00€
      22,00€
14,05.-
+ 21% IVA
 
18,18.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 336 - negre

 Codi Web: HP 342 - tricolor

 
      26,00€
      28,00€
21,49.-
+ 21% IVA
 
23,14.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 337 - negre

 Codi Web: HP 343 - tricolor

 
      25,00€
      28,00€
20,66.-
+ 21% IVA
 
23,14.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 338 - negre

 Codi Web: HP 343 - tricolor

 
      17,00€
      20,00€
14,05.-
+ 21% IVA
 
16,53.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 350 - negre

 Codi Web: HP 351 - tricolor

 
      35,00€
      38,00€
28,93.-
+ 21% IVA
 
31,40.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 350XL - negre

 Codi Web: HP 351XL - tricolor

 
      17,00€
      20,00€
14,05.-
+ 21% IVA
 
16,53.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 901 - negre

 Codi Web: HP 901 - tricolor

 
      66,55€
      66,55€
55,00.-
+ 21% IVA
 
55,00.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 125A - NEGRE

 Codi Web: HP 125A - CYAN

 
      66,55€
      66,55€
55,00.-
+ 21% IVA
 
55,00.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 125A - MAGENTA

 Codi Web: HP 125A - GROC

 
      259,€
214,05.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: HP 125A - PAQUET 4en 1

 
      58,69€
      58,69€
48,50.-
+ 21% IVA
 
48,50.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 126A - NEGRE

 Codi Web: HP 126A - CYAN

 
      58,69€
      58,69€
48,50.-
+ 21% IVA
 
48,50.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 126A - MAGENTA

 Codi Web: HP 126A - GROC

 
      228
188,43.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: HP 126A - PAQUET 4en 1

 
      84,10€
      66,55€
69,50.-
+ 21% IVA
 
55,00.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: HP 12A - NEGRE

 Codi Web: HP 35A - NEGRE

      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T0441 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T0442 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0443 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T0444 - GROC

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: EPSON T0445 - PAQUET 4en 1

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T0481 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T0482 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0483 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T0484 - GROC

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0485 - CYAN SUAU

 Codi Web: EPSON T0486 - MAGENTA SUAU

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
   Codi Web: EPSON T0487 - PAQUET 6en 1
 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T0551 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T0552 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0553 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T0554 - GROC

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: EPSON T0556 - PAQUET 4en 1

      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T0611 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T0612 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0613 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T0614 - GROC

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: EPSON T0615 - PAQUET 4en 1

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T0711 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T0712 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T0713 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T0714 - GROC

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: EPSON T0715 - PAQUET 4en 1

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
 
 

 Codi Web: EPSON T1281 - NEGRE

 Codi Web: EPSON T1282 - CYAN

 
      11,00€
      11,00€
9,09.-
+ 21% IVA
 
9,09.-
+ 21% IVA
 
   
   
   

 Codi Web: EPSON T1283 - MAGENTA

 Codi Web: EPSON T1284 - GROC

 
      42,00€
34,71.-
+ 21% IVA
 
 
 
 
 

 Codi Web: EPSON T1285 - PAQUET 4en 1

 

          PACIÈNCIA INFORMÀTICA - 93 490 86 36 / 666 70 89 49 - Carrer Vallespir, 120 baixos - 08014 Barcelona
          Pàgina web: www.paciencia.cat                                                   Correu electrònic: paciencia@paciencia.cat
PC-002